Ángyán Lajos Dr.

( egyetemi tanár, intézetigazgató )

Böhönye, 1938. - ,

Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte. 1953-tól 1956-ig a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumban tanult. Érettségi után a Pécsi Orvostudományi Egyetemen tanult. Az egyetem elvégzése után, 1962-ben feleségül vette egykori csurgói osztálytársát, a szintén orvos dr. Pados Évát. 1962-től 1999-ig a Pécsi Orvostudományi Egyetem Élettani Intézetében dolgozott. Az 1969/70-es tanévben vendégkutató volt a Párizsi Egyetemen. 1999-ben a magyar orvoskarok közül elsőként Pécsen alapított Mozgástani Intézet igazgatójává nevezték ki. Kutatási területe az agyműködés, a szomatomotoros és kardiorespiratórikus működések nagyagyi integrációjának vizsgálata laboratóriumi állatokon. Sportélettani és mozgástani kutatásokat végzett, az erőnlétet befolyásoló tényezők vizsgálatával foglalkozott. 120 tudományos dolgozata jelent meg, többségében angol nyelven. 1970-ben az orvostudományok kandidátusa, 1986-ban az orvostudományok doktora, 1994-ben dr. habil. Lett. Egyetemi tanárként orvosi élettant oktatott az orvoskaron, sportélettant és biomechanikát a Janus Pannonius Tudományegyetem Testnevelési és Sporttudományi Intézetében és az Egészségügyi Főiskolán.  (Dr.H.J.)