Bene Kálmán Dr.

( gimnáziumi tanár, igazgató )

Bene Kálmán portréja Bene Kálmán portréja Róth István alkotása
Kolozsvár, 1882. - Budapest, 1961

Kolozsváron született 1882-ben. Középiskolai tanulmányait a budapesti református főgimnáziumban végezte. 1900-ban tett érettségi vizsgát, majd a budapesti magyar királyi tudományegyetem bölcsészeti karának hallgatója volt 1900-tól 1905-ig. 1907-ben szerzett magyar- latin szakos tanári oklevelet. Tanári pályafutása 1907-ben kezdődött. A gyönki református gimnáziumban tanított. 1910-ben a kolozsvári Ferencz József Tudományegyetemen tett doktori szigorlatot „Tompa és a természet” címmel írt disszertációjának megvédésével. 1917-ben Csurgón átvette Dr. Horváth József tanár latin- magyar tanszékét. 1925-ben igazgató helyettesi majd igazgatói kinevezést kapott. Feladatként határozta meg a tudás iránti vágy erősítését, az iskola és a szülők közötti szerves, bensőséges kapcsolat kialakítását. Abban, hagy a világháború utáni nehéz időkben is töretlenül fejlődhetett a gimnázium, az igazgató minden szinten elért tevékenysége és megbecsülése is szerepet játszott. Az iskola emlékművekkel gazdagodott, elkészült az alapítási kép, új internátus épült. 1926-ban átvette a Csurgón kiadott „Belsősomogy” című hetilap szerkesztését. Irodalmi munkássága szerető, mély lelkületet, a természet imádatát példázza. Felesége halála után nőül vette Bozóky Máriát, Bozóky Károly és Rauchofer Josepha leányát. Magyart, latin nyelvet, görögpótló irodalmat, mennyiségtant, magyar irodalomtörténetet, magyar nyelvtant, irodalomtörténetet, latin nyelvtant, filozófiát, bölcseletet tanított. Fiai, Zoltán és Kálmán a csurgói gimnáziumban érettségiztek. 1941-ben átadta az intézet vezetését helyettesének, Bodó Jenőnek. Budapestre költözött. 1961-ben halt meg Budapesten. (Dr. H.J.)