Czibor Ferenc

( fővárosi rendőrkapitány-helyettes )

Csurgó, 1878. - ,

Édesapja, Cibor Mór, a csurgói gimnázium, majd az állami tanítóképző tanára, később az utóbbi igazgatója, korán meghalt. A gyámja Bosznai István gimnáziumi tanár lett.Az 1929-ben megalakult Csurgói Református Csokonai Vitéz Mihály Reálgimnázium Öregdiákjainak Szövetsége elnöke. Atyjával közös sírboltban Csurgón, a gimnázium melletti temetőben van eltemetve.  (Dr.H.J.)