Écsy Ödön István Dr.

( gimnáziumi tanár )

Nemeskisfalud, 1896. - Szigetvár, 1969

A család a Győr megyei Écsről származik. Apja, Écsy Pál az első Csurgón érettségizett diákok közül való, nagyapja, Begedy István a gimnáziumban tanított egy ideig. Szülőfalujában járt elemi iskolába, majd a csurgói református gimnáziumba. Jelesen érettségizett, és az Eötvös Kollégium tanulója lett. Magyar-,latin-,görög nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet szerzett 1920-ban. A világháború alatt behívták katonának. Meg is sebesült. 1920 őszén lett az Alma Mater tanára. Könyvtárvezető, önképzőköri tanárelnök lett. Könyveket, szakcikkeket írt, verseskötetet, novellákat, újságot szerkesztett. A felügyeleti rendszer kiépülésekor szakfelügyelő lett a Pécsi Tankerületben magyar nyelv-és irodalomból, majd latin- illetve görög nyelvből, bölcselettanból. 1946-ban igazgató lett. 1951-ben új állami igazgatót neveztek ki helyette. 1954-ben az új szigetvári gimnáziumhoz került tanárnak. 1954-1958-ig igazgatóhelyettes. Nyugdíjasan a Várbarát Kör és a Zrínyi kultusz megteremtője Szigetváron. 1969. január 3-án hunyt el Szigetváron, a Nagykanizsai temetőben nyugszik. (Dr. H.J.)