Turczi Gyula

( mérnök, egyetemi docens )

Ipolypásztó, 1929. - Budapest, 2003

Szegény hatgyermekes csizmadia első gyermekeként született a Felvidéken. Ipolyságon végezte a gimnázium két osztályát, mint bejáró tanuló.A Felvidék visszacsatolása után Czeglédi Pál esperes közbenjárására Csurgóra került ösztöndíjjal. Az 1943/44-es tanévben a harmadik osztályt már Csurgón végezte. Élete ezzel teljesen más mederbe terelődött. Az iskola légköre, tanári kara, tanár és diák viszonya új életforma kereteit adta számára.A háború után az iskola otthont adott azoknak, akik a Felvidékről, Erdélyből és a Délvidékről jöttek.A vezetés óriási erőfeszítéseket tett az ellátásuk és az iskola fenntartása érdekében, és ez szélárnyékos helyet jelentett. A legfontosabb: a szellemi arculata nem változott. Szerencséjének tartja Boros Dezső tanár Csurgóra kerülését, akinek a barátságát is élvezhette. Szép és válogatott könyvtára nyitva volt előtte. Az iskolai szünetekben, mivel nem tudott hazautazni, gyakran üldögélt a könyvtárában.Boros Dezső órái, Ady szeretete és könyvtára és a vele való személyes beszélgetések szűkebb körben Vályi Nagy Ervin szobájában olyan horizontot tártak fel előtte, amelytől azóta sem távolodott el. Écsy igazgató úr javaslatára, aki Eötvös kollégista volt - az Eötvös kollégiumba kért felvételt. A felvételi vizsgán versenyképes tudott maradni, és felvételt nyert a kollégiumba. Végül mégis a matematika területén maradt. Cser Andor, aki a reál osztály osztályfőnöke volt, figyelemmel kísérte munkáját és szorgalmazta a háború után újrainduló Középiskolai Matematikai Lapok feladatainak megoldását, az országos versenyen második díjat kapott. Matematika-fizika szakos tanári diplomája megszerzése után az ELTE Analízis II. Tanszékén lett tanársegéd. Adjunktusi, majd docensi rangban oktatta a matematikai analízist. 1966-ban doktorált"A variációszámítás elégséges feltételei" c. disszertációval. Egyetemi jegyzetéből néhányat ma is használnak. Szívműtétje után leszázalékolva 1979-től 1989-ig nyugdíjba meneteléig óraadóként oktatott. Felesége Csomasz Tóth Éva.  (Dr.H.J.)