Elmaradt ballagás és érettségi, járvány és történelem

VE : 2020. 05. 01.

Kedves Ballagó Diákjaink!

Ez a tanév másképpen zárul, mint a többi: elmarad a ballagás hagyományos formája, nem a megszokott módon zajlik az érettségi sem.

Tudom, gyönge vigasz, hogy másokkal is megtörtént hasonló, mégis hadd idézzek egy éppen 100 évvel ezelőtt elhangzott igazgatói beszédből egy részletet: „Az 1919/20. tanév záróünnepén kötelességemnek tartom intézetünk közelmúlt két évi működéséről rövid beszámolót adni annyival inkább, mert a múlt iskolai évet telefonon leadott utasításra ötletszerűen kellett bezárnunk. Az 1918/19. iskolai évet a spanyoljárvány okozta szünetek szaggatták és forradalmi mozgalmak zavarták meg. Az 1918/19. tanévi érettségi vizsgálatot a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium rendelete alapján 1919. szeptember 9-12. napjain tartottuk meg. (Bővebben: http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1918_marcius_11_a_spanyolnatha_elindul_vilagpusztito_utjara/   és  http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1919_marcius_21_kikialtjak_a_magyarorszagi_tanacskoztarsasagot/ )

Egy elmaradt ballagásról Horváth Lajosné Marika néni, a Csokonai gimnázium nyugalmazott matematikatanára és igazgatóhelyettese mesélt nemrég. Ő Aszódon érettségizett 1952-ben. Akkor már 4 éve állami gimnázium volt a nagyhírű evangélikus iskola, ahogy a miénk is. Az igazgató a búcsúzó osztály előtt kijelentette: a ballagás végig a városon, vörös csillaggal és vörös zászlókkal történhet, vagy sehogy! A diákok fájó szívvel de egyöntetűen a sehogy mellett döntöttek: balalgásuk elmaradt.

Ebben a rendkívüli helyzetben így csak ebben a formában tudom átadni nektek a könyvtár ballagóknak szóló útravalóját: innen nincs kiiratkozás, ide mindig jöhettek könyvet, információt kérni, akár személyesen, akár interneten!

Mivel búcsúzhat tőletek a Csokonai könyvtára? Hát Csokonaival:

„Ezért nemes lélek legyen bennetek, mely sem sorba

A büszkékkel ne repdessen, sem ne másszon a porba.

Embertársát ki szereti és híve hazájának,

Még emellett a tudományt tartja főfő javának:

A csendes megelégedés s boldogság azt vezeti….”